Mặt lưng kim cương - Màn hình giọt sương

  • Màn hình giọt sương 6.1"
  • Pin 4000 mAh
  • Camera kép AI 13MP + 2MP

Điện thoại khác

Thông tin nổi bật

Dare to leap Tìm hiểu thêm